Månadsarkiv: mars 2010

Lärandets ramar

Lärande pågår överallt i ett samhälle och i en människas liv. Men som bekant finns det särskilda institutioner och organisationer som sysslar med lärande på ett mer systematiskt vis. Traditionellt talar vi om skolor, gymnasier och universitet, men allt oftare om förskolor och friskolor och olika former av privat utbildning.

Oavsett vilken institution eller organisation man tittar på så möjliggör och begränsar den lärande på olika sätt. Olika pedagogiska vägar är öppna eller stängda beroende på hur arbetet organiseras och struktureras. Dessa strukturer eller ramfaktorer har studerats av bland annat Ulf P. Lundgren och Urban Dahllöf. Deras forskning visar tydligt hur förutsättningarna får en inverkan på utbildningens uppläggning och innehåll.

Lektorio diskuterar ramfaktorteorin här och har ett par bra bilder, t.ex. den här. Donald Broadys paper om ramfaktorteorin finns också tillgänglig på Internet.

1 kommentar

Under Empiriska studier, Lärande, Skola, Teoribildning, Utbildning